Skriv til os
Ring på tlf.  (+45) 26 85 09 84  eller send en email til  mail@vivianolesen.dk

Handelsebetingelser

HANDELSEBETINGELSER

Next Step med cvr 39357380 ejes og drives af Vivian Olesen, Skanderupvej 14, 1. mf, 2610 Rødovre.

YDELSER, LEVERING, BETALING OG FORTRYDELSE

Next Step udbyder forskellige former for holdydelser (Outdoor Fitness, Outdoor Bootcamp, Performance Camp mv.) samt personlig træning for en eller flere personer ad gangen.

Salg foregår typisk ved personlig henvendelse eller på events. Prisen afhænger af sammensætningen af forløbet og oplyses i forbindelse med salget. Enkelte ydelser sælges direkte fra hjemmesiden og prisen vil da fremgå her.

I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af produktet, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at kundens tilmelding og køb af bootcamp, events, personlig træning og holdtræningsforløb er bindende, hvis ikke andet fremgår. Kunden kan derfor ikke forvente at det betalte beløb ved tilmelding eller køb kan refunderes, hvis kunden bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage. Kunden kan dog efter nærmere aftale med Next Step flytte træningen eller overdrage sin plads til en anden person ved at give meddelelse senest 24 timer inden start.

Outdoor Fitness udbydes som abonnement, hvor man betaler månedsvis forud for et bestemt hold. Der er ingen binding på abonnementet udover den forudbetalte måned. Opsigelse fra næste måned skal dog ske senest d. 15. i måneden inden næste trækning.

Outdoor Fitness abonnementet kan sættes i bero i en periode på minimum 2 uger og maksimum 3 måneder. Beroen skal meddeles på mail@vivianolesen.dk før pausen starter.

Performance Camp forudbetales for hele forløbet (typisk 8 uger). Man kan fortryde sit køb med fuld refusion frem til 14 dage før forløbets start. Fortrydes købet senere end 14 dage før og frem til 48 timer før start refunderes 50% af beløbet. Afbryder man sit forløb efter opstart gives ingen refusion.

Køb af klippekort (Outdoor Bootcamp, Outdoor Pilates mv.) kan fortrydes indenfor 14 dage efter køb, hvis klippekortet ikke er taget i brug.

Ubrugte klip på ibrugtagne klippekort kan ikke refunderes og skal som hovedregel anvendes indenfor 12 uger efter ibrugtagning af klippekortet.

Ved events, prøvetimer og lignende enkeltstående træningstilbud er tilmelding bindende og kan jf. ovenstående ikke refunderes.

Betalings- og opsigelsesbetingelser ved personlig træning aftales individuelt.

Depositum refunderes ikke.

Ved aflysning af træning gives der som udgangspunkt erstatningstræning på en anden dato. Hvis dette ikke er muligt, refunderes værdien af træningen. Ved event el.lign. vil dette være det fulde beløb. Ved abonnement, bootcamps og klippekort vil det være den udregnede værdi for en gang træning.

Aflysning af en personlig træning kan ske, såfremt kunden senest 24 timer før starttidspunktet meddeler dette til Next Step. Ved rettidig aflysning vil kunden kunne booke en ny personlig træningstime til en anden dato, hvor der er ledig plads.

BETALING

Abonnementer, events, bootcamps og andre former for holdtræning administreres som udgangspunkt gennem EasyMe, hvorfra betalingen trækkes straks. Der kan betales med de mest almindelige betalingskort samt MobilePay.

På øvrige ydelser sendes faktura. Alt efter aftalen vil betalingsbetingelserne typisk være 8 dage netto.

FORTROLIGHED OG BE­HAND­LING AF PER­SO­NOP­LYS­NIN­GER

Next Step indhenter og opbevarer nødvendige data på vores kunder, hvilket som udgangspunkt er navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

I forbindelse med personlig træning, bootcamps og lignende, hvor der indgår personlige programmer, samtaler, vejninger mv. og hvor det er hensigtsmæssigt for forløbet, opbevarer vi noter, mails, programmer og lignende så længe man er i gang med et forløb. Disse opbevares aflåst uden adgang for andre end træneren. Senest 60 dage efter endt forløb destrueres alt materiale ud over nødvendige data (navn, adresse, telefonnummer og mail).

Vi tager lejlighedsvis billeder og videoer i forbindelse med træning. Billederne deles primært i lukkede grupper på Facebook. Nærbilleder og portrætter deles eller bruges aldrig offentligt uden brugerens tilladelse. Situationsbilleder taget på lang afstand bruges i bl.a. stories på de sociale medier. Deltagere har dog til enhver tid ret til at frabede sig, at der tages og bruges billeder.

RETTIGHEDER OG OPHAVSRET

Indholdet på www.vivianolesen.dk ejes af Next Step. Det er ikke tilladt at dele indhold, tekst og billeder uden forudgående aftale.

PERSONLIG ANSVAR:

Al træning sker på eget ansvar. Kunden er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Next Step. Next Step tager heller ikke ansvar for personskader på en kunde, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

FORBEHOLD

Next Step tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.